Legestuer

Hvad er legestue?

Til dagligt opholder børn i dagplejen sig i et lille nært miljø. Fast opholdssted er dagplejerens hjem og barnet er sammen med 3-4 andre børn.

Men for at give barnet en større social sammenhæng, så det er nemmere for barnet, at komme i gæstedagpleje og når tiden nærmer sig, at komme i børnehave, så det er vigtigt at dagplejer og børn kommer i legestue.

I legestuen mødes man 3-6 dagplejere med deres børn. Det er faste legestuegrupper så børnene og dagplejerne lærer hinanden at kende. Det er trygt at være i legestuen, fordi der kender man hinanden og legerelationer kan skabes og bibeholdes.

Dagplejerne deltager i legestuen hver uge eller hver anden uge.

Mindst en gang om måneden afholdes der heldagslegestue. det betyder at barnet aflveres og afhentes i legestuen.

I legestuen planlægger dagplejerne legestueprogram, som med aktiviteter understøtter temaerne i vores læreplan. Læreplanen kan ses under "Velkommen"

I legestuen afholdes aktiviteter som styrker traditioner i vores kultur.

Der afholdes "Dagplejens dag" hvert år, den anden onsdag i maj måned.