Dagplejepædagoger

Dagplejepædagogers rolle

Dagplejepædagogerne er knyttet bestemte legestuer i Dagplejen område Nord.

Dagplejepædagogerne har til opgave at føre tilsyn i dagplejen, både hjemme hos den enkelte og i legestuen.

Opgaver er:

  • Give den enkelte dagplejer inspiration, støtte og vejledning i det daglige arbejde med børn og forældre
  • Aftale kontaktmøder/opstartsmøder i dagplejehjemmet med forældre til nye børn
  • Er ansvarlig for at TOPI/trivselsundersøgelser bliver afholdt i legestuen 3 gange om året, afholdt 2½ årssamtaler med forældre/dagplejer og aftalt overleveringssamtaler i forhold til nyt dagtilbud
  • Følger op på aktiviteter i legestuen, at der bliver lavet legestueprogrammer
  • Planlægger og følger op på kurser og møder i dagplejen
  • Har morgen-telefonvagt i tilfælde af dagplejers sygdom
  • Kontakter forældre hvis der opstår problemer
  • Løser administrative opgaver omkring dagplejen